Słownik Budowlany - logo

(Słownik budownictwa na CD. ZAMÓW IV WYDANIE)

Słownik budowlany Suplement i errata Kup teraz Blog autora Kontakt Tłumaczenia

PRÓBKA HASEŁ

 

Chcąc pokazać jak bogatym źródłem terminologii jest nasz Słownik budowlany, zamieszczamy próbkę 200 haseł:

abnormal vehiclepojazd ponadnormatywny
access floor, raised floorpodłoga techniczna, podłoga podniesiona, podłoga dystansowa
accessory building/ structureobiekt małej architektury
adjoining kitchenaneks kuchenny
aggregatekruszywo
airchangecykl wymiany powietrza
anhydrite screedjastrych anhydrytowy
antistripping additivedodatek adhezyjny (zapobiegający odmywaniu asfaltu) (drog.)
as-built drawingrysunek powykonawczy
automatic half barrierpółrogatka automatyczna (kol.)
backfillzasypka
base tilecokolik ceramiczny
batch asphalt plantotaczarnia o mieszaniu cyklicznym
beam-and-block floor(ing)strop gęstożebrowy
blinding concretechudy beton, podbeton
borrowed lightnaświetle
brick bondingwiązanie cegieł
brittleness temperaturetemperatura kruchości
building alterationprzebudowa budynku
building linelinia zabudowy
buried ring conductoruziom otokowy
cable traykorytko kablowe otwarte
callpointostrzegacz pożarowy
carpet flooringwykładzina dywanowa
cellular concretebeton komórkowy, gazobeton
cement-bound material (CBM)stabilizacja cementowa
cladding panelpłyta elewacyjna
clay filler blockpustak stropowy ceramiczny
coiling grillekrata rolowana
collective sewage systemkanalizacja zbiorcza, system kanalizacji zbiorczej
combination boilerkocioł dwufunkcyjny
commercial and retail centrecentrum handlowo-usługowe
compacted aggregatekruszywo stabilizowane mechanicznie
composite panelpłyta warstwowa
compressive stressnaprężenie ściskające
concrete strip footingława betonowa (fundamentowa)
constructed wetlandoczyszczalnia hydrofitowa
construction siteplac budowy, teren budowy
crossing attendantdróżnik
curtain wallściana fasadowa, ściana osłonowa
dampproof membraneizolacja przeciwwilgociowa
defects liability bond gwarancja na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi, gwarancja powykonawcza
diamond pantographpantograf pełny, pantograf symetryczny
directional drillingprzewiert sterowany
dissipative flooringwykładzina rozpraszająca ładunki elektryczne
adjustable door frameościeżnica regulowana
dormer windowlukarna (okno wykuszowe na poddaszu)
dropped kerbkrawężnik obniżony
earth ring conductoruziom otokowy
edgingobrzeże*, opornik (element betonowy stosowany jako ograniczenie np. drogi, chodnika, itd.)
excavated materialurobek (grunt z wykopów)
expansion piperura wzbiorcza
eyewash fountainnatrysk do przemywania oczu
fall arrest systemsystem zabezpieczjący przed upadkiem z wysokości
fatigue life of pavementtrwałość zmęczeniowa nawierzchni
feasibility studystudium techniczno-ekonomiczne, studium wykonalności inwestycji
firefighting nozzleprądownica (ppoż.)
fixed blindżaluzja nieruchoma
flashings (lub: detailing)obróbki dekarskie, obróbki blacharskie, opierzenia
flat roofdach płaski, stropodach
floatableszanieczyszczenia pływające
flow resistanceodporność na spływanie (powłoki)
flush-mounted socketgniazdko podtynkowe
gas rough-in inspectionodbiór częściowy instalacji gazowych
glued laminated timberdrewno klejone (warstwowo)
grade crossingprzejazd kolejowy, skrzyżowanie kolejowe w poziomie szyn (am.)
grading of aggregatestan granulometryczny kruszywa, uziarnienie
glazing gasketuszczelka przyszybowa
gutter flashingpas nadrynnowy
hairline crackzarysowanie (pęknięcie bez widocznego przemieszczenia), rysa
handing-over documentationdokumentacja odbiorowa
holiday detectordefektoskop iskrowy (do badania przerw w ciągłości powłoki izolacyjnej
hollow core floor unitpłyta stropowa kanałowa
indirect contact (el. - BHP)dotyk pośredni
initial backfillnadsypka (warstwa materiału od poziomu obsypki do np. 0.1 m nad rurociągiem)
inset sinkzlew do zabudowy w blacie
inspection chamberstudzienka rewizyjna
instanteous gas water heaterterma gazowa, przepływowy ogrzewacz wody
intake ventczerpnia powietrza
exhaust ventwyrzutnia powietrza
interlocking systemsystem sterowania ruchem kolejowym
intrinsically safe deviceurządzenie samoistnie bezpieczne
intumescent paintfarba pęczniejąca
invitation to tenderzaproszenie do udziału w przetargu, ogłoszenie przetargu
joint compoundmasa do spoinowania płyt gipsowych
junction boxpuszka rozgałęźna (el.), puszka połączeniowa, odgałęźnik instalacyjny, studnia kablowa
junction manholestudnia kanalizacyjna rozdzielcza, studnia kanalizacyjna przyłączowa
keyring, proximity keyringbrelok (do otwierania drzwi wyposażonych w system kontroli dostępu)
kitchen canopyokap kuchenny
kitchen rangetrzon kuchenny
laitancebiała powłoka na powierzchni betonu (wyschnięte mleczko betonowe), mleczko betonowe
land appropriation, seizure of landwywłaszczenie gruntu (np. pod budowę drogi)
lattice trusswiązar kratowy
leanmix concretebeton chudy (zawierający tylko 100 kg cementu na 1 m3)
levelling compoundwylewka (masa samorozlewna) do podłóg
levelling of terrainniwelacja terenu
light fixtureoprawa oświetleniowa
line block systemblokada liniowa (kol.)
luminous intensitynatężenie oświetlenia
main base coursepodbudowa zasadnicza drogi (górna warstwa nośna), warstwa podbudowy zasadniczej(drog.)
mark-up drawingrysunek powykonawczy z naniesionymi zmianami w trakcie wykonywania robót
mechanical worksroboty branży sanitarnej (wod-kan., gaz, wentylacja, klimatyzacja)
median barrier/ guardrailbariera dzieląca (bariera ochronna w pasie rozdziału) (drog.)
method statementprojekt technologii (i organizacji) robót, metodologia robót (opis technologii robót, zaangażowanego potencjału, itd.)
milestonepunkt etapowy, punkt węzłowy (harmonogramu), kamień milowy, cel cząstkowy
modulus of transverse elasticitymoduł sprężystości poprzecznej
moulded case circuit breaker (MCCB)bezpiecznik kompaktowy
moving sidewalkchodnik ruchomy
multi-point locking fixtures okucia obwodowe (wielopunktowe)
municipal sewage treatment plantkomunalna oczyszczalnia ścieków
nail platepłytka kolczasta (metalowa płytka do łączenia konstrukcji z drewna)
native soilgrunt rodzimy
no-dig rehabilitation of pipelinesbezwykopowa renowacja rurociągów
nominal ring stiffness (of a pipe)sztywność obwodowa (rury)
non-destructive testingbadanie nieniszczące
non-swelling soilgrunt niewysadzinowy
non-trailable turnoutzwrotnica nierozpruwalna
non-ventilated flat roofstropodach niewentylowany
number of equivalent single axle loads (ESAL)liczba przejść pojedynczej osi równoważnej (drog.)
offset1. odsadzka technologiczna* (drog.), 2. odsadzka (złączka hydrauliczna) 3. domiar (w przebiegu drogi)
one-way glass szkło lustrzane (przezierne tylko z jednej strony)
on-site concrete batching plantwęzeł betoniarski
open fenceogrodzenie ażurowe, płot ażurowy
operation and maintenance centreobwód utrzymania autostrady (OUA)
overcurrent circuit breakerwyłącznik przetężeniowy
overhead doorbrama opuszczana
paintable wallcoveringtapeta do malowania
parking stall/ bay/ spacestanowisko postojowe, parkingowe
pass-through claimroszczenie przechodnie
paved shoulderpobocze utwardzone
perched water tablenapięte zwierciadło wód gruntowych
permanent waytorowisko, nawierzchnia kolejowa
personal protection/ protective equipmentśrodki/ sprzęt ochrony indywidualnej
phased development, phased execution (of a project)etapowa realizacja inwestycji, etapowanie (realizacji)
polemount transformertransformator słupowy
pop-up wastekorek automatyczny (zamknięcie odpływu zlewu, wanny, itd.)
power factor correction capacitorsbateria kondensatorów służąca do poprawy współczynnika mocy
pre-cast concrete permanent formworkbetonowe deskowanie tracone
precast hollowcore floor slabpłyta stropowa kanałowa
pressure booster (set)hydrofor*, zestaw hydroforowy
preventive winter maintenanceutrzymanie zimowe przedzwalczające
pull-off strengthwytrzymałość na odrywanie od podłoża
punching shear strengthwytrzymałość na przebicie (np. płyty betonowej)
pyramidal roofdach kopertowy (dach bez kalenicy)
radiant air floorogrzewanie podłogowe powietrzne
rafter and purlin roofdach krokwiowo-płatwiowy
readymix concrete, ready-mixed concretebeton towarowy, beton gotowy
reserved matters (bryt.)pozwolenie na budowę, decyzja o pozwoleniu na budowę
retrofit (installation) montaż adaptacyjny (w istniejącym obiekcie, systemie, itd. np. wymiana oprawy z żarowej na energooszczędną)
rezoning zmiana przeznaczenia terenu (określonego w planie zagospodarowania)
road alignment trasa przebiegu drogi
road markings, pavement markingsoznakowanie poziome (drog.)
rough-in inspectionodbiór częściowy (konstrukcji, instalacji elektrycznych, itd.), odbiór robót ulegających zakryciu
rutting resistanceodporność na powstawanie/ tworzenie się kolein, odporność na koleinowanie
sag1. zwis przewodu linii napowietrznej 2. zaciek farby 3. obwieszenie (drzwi, okna)
sanitary sewer lateralprzykanalik kanalizacji sanitarnej, przyłącze kanalizacji sanitarnej
service limit statestan graniczny użytkowania
service penetrationotwór/ przepust pod instalacje (do przeprowadzenia instalacji przez przegrody), przepust instalacyjny
shopping mall1. pasaż handlowy, 2. centrum handlowe
shortlistkrótka lista oferentów
sieve analysis1. oznaczenie uziarnienia, 2. przesiew kontrolny 3. analiza sitowa
signal controlled junctionskrzyżowanie sterowane sygnalizacją świetlną
single-arm pantographpantograf połówkowy, pantograf niesymetryczny (kol.)
slab-on-grade buildingbudynek niepodpiwniczony
sliplining (lub: segmental sliplining)wymiana zużytego rurociągu metodą "rura w rurę"
soakaway trenchrów chłonny
stabilisation (with cement or lime)stabilizacja gruntu (cementem lub wapnem)
solid grade laminatewysokociśnieniowy laminat dekoracyjny
speed humppróg/ garb zwalniający (usytuowany w poprzek jezdni), mulda
spot footingstopa fundamentowa
storage water heaterpodgrzewacz/ ogrzewacz pojemnościowy c.w.u.
stripping of concrete formsrozdeskowanie, rozszalowanie (rozbiórka deskowania po stwardnieniu betonu)
subgrade improvementwzmocnienie podłoża gruntowego
successful tendererzwycięski oferent, zwycięzca przetargu
superstructure1. konstrukcja nośna mostu, ustrój nośny mostu, ustrój niosący mostu, 2. nadziemna część konstrukcji budynku 3. nawierzchnia kolejowa*
tanalised wooddrewno impregnowane ciśnieniowo preparatem TANALITH
tankless water heaterogrzewacz przepływowy, podgrzewacz przepływowy (pot. terma)
tensional modulus of elasticitymoduł sprężystości przy rozciąganiu
thickening of sludgezagęszczanie osadu (inż. san.)
toilet bowlmiska ustępowa
towel rail radiatorgrzejnik drabinkowy (łazienkowy)
trench fill foundationława fundamentowa wylewana bezpośrednio w wykopie
unavoidable delayopóźnienie nieuniknione
underground conduit systemkanalizacja kablowa, kanalizacja techniczna
unsupported excavationwykop bez umocnienia
up-and-over doorbrama uchylna
U-turn areamiejsce do zawracania, nawrotka (drog.)
value engineeringoptymalizacja rozwiązań technicznych
vent piperura odpowietrzająca, rura wywiewna pionu
vertical dpc (dampproof course)izolacja przeciwwilgociowa pionowa
vinyl sidingoblicówka winylowa
wall claddingokładzina ścienna
wall sconcekinkiet
water distribution networksieć wodociągowa rozdzielcza
water pipe tapping machinenawiertka wodociągowa
weather compensated control (kotła c.o.)sterowanie pogodowe (kotła c.o.)
welfare facilitieszaplecze socjalne (toalety, pomieszczenia socjalne, woda pitna, umywalnie)
wind-driven roof ventilatorwywietrzak dachowy
 
Kolejne próbki haseł można znaleźć w suplementach..

Zapraszamy do składania zamówień on-line


Wydawnictwo PRZEKŁADNIA, tel. kom. (601) 725 191, (602) 807 535,
sprzedaz@slownik-budowlany.pl

Ostatnia aktualizacja: 28 stycznia 2010