Słowniki branżowe to kolejny krok pracy rozwoju oprogramowania obsługującego bazę terminologiczną słownika budownictwa, infrastruktury i wyposażenia. Posiadacze VI wydania nie znajdą w nich nic nowego. Pytanie po co rozbijać słownik, którego zaletą było całościowe ujęcie terminologii budowlanej (i docenione przez wielu włączenie kategorii związanych z budownictwem pośrednio). I gdzie tu jest postęp i rozwój słownika?

Przyczyn jest kilka. Jedną z ważniejszych jest relatywnie duża liczba odwiedzin strony sklepowej przy wskaźniku zakupów 1/20 co oznacza, że dla wielu osób słownik mógł okazać się za drogi w sytuacji gdy potrzebowali jedynie doraźnie skorzystać z określonej kategorii.

Druga sprawa to planowane wydanie wersji książkowej. Osoby, które śledzą rozwój słownika zapewne zauważyły, że ostatnim wydaniem, które ukazało się w wersji tradycyjnej było wyd. IV. Liczy ono 650 stron w formacie B5. Biorąc pod uwagę grubo ponad dwukrotny wzrost liczby haseł książka zawierająca wszystkie hadła wyd. VI musiałaby liczyć ok. 1500 stron! A koszt druku kształtowałby się na poziomie ok. 70 tys. PLN.

Książki są jednak nadal potrzebne. Klienci nadal kupują wyd. IV pomimo moich ostrzeżeń, że znajdą tam co drugie hasło wersji elektronicznej. Wydanie słowników branżowych: elektrycznego, inżynierii sanitarnej, drogowego, kolejowego, ochrony środowiska i terenów zielonych, technologii produkcji i gospodarki magazynowej, BHP i ppoż, architektury i nieruchomości wydaje się być jedyną opcją. Słowniki branżowe w wersji elektronicznej to pierwszy krok w tym kierunku.

Z przyjemności informuję, że dostępna jest już wersja komercyjna na Android. Słownik liczy prawie 92 tys. haseł. Wydanie na Android nosi nazwę Słownik Budownictwa i Technologii. Alternatywnie można go określić jako wyd. VIa Słownika Budownictwa, Infrastruktury i Wyposażenia (a - od Android).

Osoby zainteresowane pobraniem wersji demonstracyjnej o niepełnej funkcjonalności (tylko jeden ekran - patrz grafika poniżej) z hasłami z dziedziny kolejnictwa przed ostateczną weryfikacją (która nastąpi na etapie opracowywania wersji komercyjnej z tego zakresu) mogą pobrać ją tutaj.

Odpowiadając na uwagi beta testerów zmieniliśmy mechanizm wyszukiwania haseł. Osoby, które zainstalowały już któryś z bezpłatnych słowników branżowych zachęcam do pobrania nowych wersji, które będą dostępne jutro. Poniższe zrzuty przedstawiają rodzaj zmiany. Obecnie na pierwszym miejscu pojawia się hasło o dopasowaniu 100% i następnie hasła, które na pierwszym miejscu zawierają słowo o 100% dopasowaniu. Zmiana ta zostanie również wprowadzona w programie na PC. Nowa wersja zostanie udostępniona już jutro - zachęcam do pobrania i reinstalacji programu.

 

Podstawowym parametrem odróżniającym słowniki bezpłatne (branżowe) od płatnego Słownika Technicznego Budownictwa i Infrastruktury jest liczba haseł. Ten drugi zawiera 10 razy więcej haseł od największego słownika branżowego (słownik architektury i nieruchomości). W niedalekiej przyszłości planujemy publikację słowników płatnych branżowych (dla potencjalnych klientów, którzy niekoniecznie zainteresowani są szerokim zakresem merytorycznym Słownika Technicznego Budownictwa i Infrastruktury). Branżowe słowniki płatne będą zawierały ok. 50% skrótów i 15% więcej haseł w porównaniu z wersjami bezpłatnymi. Dodatkowym atutem będzie dodatkowy ekran ułatwiający korzystanie ze słownika - patrz obrazek poniżej.

Ponad dwu i pół miesięczny wysiłek dobiegł końca i dzisiaj udostępniłem wersje bezpłatne słowników branżowych na Android. W pierwszej kolejności opublikowałem słownik drogowy, kolejowy, architektury i nieruchomości oraz instalacji - sanitarnych (w polskim rozumieniu tego słowa - czyli wszystkich instalacji umożliwiającyh pobyt człowieka w budynku - wod. kan, elektryczne, wentylacja i klimatyzacja) i elektrycznych (w szerokim zakresie - od automatyki do produkcji energii). 

Zachęcam do pobierania i testowania zapewniając o ich bezpieczeństwie dla systemu Android (poniżej zamieszczam przykładowy certyfikat). Słowniki branżowe mogą się przydać np. wówczas gdy chcemy przygotować się do tłumaczenia ustnego z danej dziedziny

Następnym krokiem będzie publikacja słownika wielobranżowego o zawartości odpowiadającej VI wyd. Słownika Budownictwa, Infrastruktury i Wyposażenia. Słownik będzie płatny ale warto zainwestować nie tylko ze względu na zawartość merytoryczną ale też dodatkowe funkcje IT (udogodnienia nawigacyjne). Dla posiadaczy VI wydania przewiduję naprawdę duży rabat.

Zakończyłem prace nad przyporządkowywaniem haseł do kategorii a programista wyodrębnił już bazy, które będą wykorzystane w bezpłatnych słownikach branżowych. Słownik ogólnobudowlany liczy ok. 35 tys. haseł, Słownik architektury i nieruchomości 9855 haseł, słownik drogownictwa (z terminologią dotyczącą obiektów drogowych) 8320 haseł, słownik intalacji elektrycznych 6535 haseł, słownik instalacji sanitarnych 7324 hasła i słownik kolejowy równe 4000 haseł. Słownik komercyjny wielobranżowy (który będzie opublikowany pod nazwą Słownik budownictwa, infrastruktury i wyposażenia lub Słownik budownictwa i technologii - tego jeszcze nie wiem) będzie obsługiwał bazę danych liczącą 90 tys. haseł i będzie oczywiście zawierał terminologię wszystkich ww. bezpłatnych słowników branżowych. Wersja komercyjna będzie posiadała więcej funkcji, m.in. opisy, definicje terminów, itd. 

Jeśli chodzi o wersję na Android to można powiedzieć, że wszystko idzie dobrze, choć jak to zwykle bywa występuje wiele nieprzewidzianych problemów. Pozytywna wiadomość jest taka, że wersje bezpłatne będą zawierały hasła wg obecnego stanu bazy danych - 87 854 łącznie. Możemy to umownie nazwać wyd. Va. Oczywiście ilość haseł słownika branżowego będzie zależała od branży, największy będzie słownik Architektury i nieruchomości, kolejowych chyba najmniejszy. Drogowy - gdzieś pośrodku skali. W następnej kolejności opublikujemy wersję komercyjną Słownika Budownictwa, Infrastruktury i Wyposażenia, który dla odróżnienia będzie nosił tytuł: Słownik Budownictwa i Technologii. Będzie zawierał w sobie wszystkie bezpłatne słowniki branżowe plus dodatkowo hasła z kategorii pobocznych, takich jak służba zdrowia, obiekty sportowe, hydrologia, geologia itd.

Zdarza się, że potencjalni klienci pytają o zawartość tematyczną słownika. Jest teraz dobry czas aby przedstawić wszystkie kategorie gdyż przy okazji prac nad wersjami słownika na Andriod wprowadziłem pewne zmiany - m.in. scalając w jedno kategorię BHP i ppoż. Dotyczy to głównie kategorii nachodzących na siebie bo dodawanie jednego hasła do dwóch kategorii było dość uciążliwe. 

Kategorie słownika na dzisiaj to:

BHP i ppoż, FIDIC, UE, akustyka, architektura i nieruchomości, automatyka budynkowa i przemysłowa, badania laboratoryjne, budowa maszyn, drogownictwo, energetyka, elektryka i elektronika, geodezja, geologia, gospodarka magazynowa, hydrologia i hydrotechnika, instalacje i sieci hydruliczne, inżynieria sanitarna, kolejnictwo, komunikacja, lotnictwo, maszyny i narzędzia budowlane, matematyka/ statystyka...

No i nie wiem czy teraz google mnie nie zbanuje bo to wygląda na próbę pozycjonowania przez wymienianie nie związanych ze sobą słów... Ale co mam robić skoro słownik rzeczywiście ma tyle kategorii. Licząc na łaskawość googla wymieniam dalej:

... mosty, wiadukty i tunele, ochrona środowiska i tereny zielone, roboty ziemne i odwodnienie, spawalnictwo, obiekty sportowe, statyka i wytrzymałość materiałów, stolarka otworowa, służba zdrowia, technologie przemysłowe (to dość zagadkowa kategoria ale często w dokumentacjach budowlanych znajdują się opisy konkretnych części instalacji technologicznych), telekomunikacja (ta kategoria to moja pięta Achillesa, stąd nie będzie jej na razie na Androdzie), umowy, inwestycje i przetargi, wentylacja, klimatyzacja i ogrzewanie, wykończenie i wyposażenie budynków... uffffff.... 

Finalizujemy prace nad aplikacjami na Androida, zostało dosłownie parę drobiazgów no i oczywiście testy. Struktura dystrybucji i sprzedaży będzie trochę złożona, gdyż przewiduję również wersje bezpłatne. W dużym uproszczeniu - bezpłatne będą słowniki branżowe: ogólnobudowlany, kolejowy, drogowy, instalacyjny, architektury i nieruchomości zawierające liczbę haseł odpowiadającą wyd. V. Słownik wielobranżowy pt.: Słownik budownictwa i technologii będzie zawierał wszystkie hasła z VI wydania Słownika budownictwa, infrastruktury i wyposażenia. Oczywiście cena będzie dużo niższa niż pełna wersja desktopowa.

Program (może bardziej programik) do tworzenia własnych słowników był jedną z nowości wyd. VI. Nie miałem żadnych sygnałów czy i na ile ta funkcja jest przydatna i wykorzystywana. Tak się złożyło, że wczoraj sam musiałem z niej skorzystać (pisałem już o tym, że podczas pracy nad słownikiem korzystam z zupełnie innego programu a programu używanego przez klientów dla bezpieczeństwa nie mam nawet zainstalowanego). Programik działa, choć wiele rzeczy bym poprawił. Nie jest moim zdaniem 100% intuicyjny. Będziemy to oczywiście poprawiać więc jest dobry czas by zgłosić uwagi. 

Dobrym rozwiązaniem jest to, że program słownikowy (między sobą nazywamy go reader, w odróżnieniu od edytora, z którego korzystam przy pracy nad bazą) korzysta z wszystkich baz jednocześnie (nie trzeba przełączać między bazami a dodatkowo jest możliwość ich wyłączenia).

Pod spodem zrzut ekranu przedstawiający sytuację na przykładowym komputerze, gdzie użytkownik założył kilka własnych baz terminologicznych. Baza słownika budownictwa, infrastruktury i wyposażenia to oczywiście plik największy.

Ostatnio przeanalizowałem słownik pod kątem statystyk. Od kiedy pracuję nad tym "wiekopomnym dziełem" - nie pamiętam. Na pewno 20 lat, może trochę dłużej. Warunki pracy na początku były nieco inne niż w dobie szerokopasmowego internetowego i ogromnej dostępności bezpłatnych i czasami niezłych słowników i glosariuszy w sieci. Szacunkowo poświęciłem jak dotąd dobre 2 lata pracy po osiem godzin dziennie. Uwzględniając w analizie okres ostatnich 6 lat (czyli wyd. V i VI) baza słownika przyrasta w tempie 330 haseł na miesiąc.

Do tej pory podawałem liczbę haseł angielskich. Po przemyśleniu sprawy i w kontekście naszego najnowszego zadania (o którym napiszę wkrótce - będzie to jak myślę miła niespodzianka dla wszystkich użytkowników) zdecydowałem się zmienić sposób podawania liczby haseł. Oznacza to nieco częstsze zawieszanie aktualizacji. No i na koniec podaję dzisiejszą liczbę haseł (łącznie polskich i angielskich) - 86249.

Próbowaliśmy zrobić aktualizację softu przy okazji ostatniej aktualizacji bazy ale ponieważ u niektórych użytkowników wystąpiły pewne problemy stwierdziliśmy z programistą, że najlepiej zainstalować nową wersję programu (jest na naszej stronie sklepowej - "Najnowsza wersja...."). Ale to jest tylko opcja - można ale nie trzeba. Przypominam, że wprowadzona zmiana dotyczy możliwości nawigacji z klawiatury przy użyciu klawisza Tab.

Z przyjemnością informuję o zawieszeniu na serwerze najnowszej bazy terminologicznej, która liczy obecnie ponad 46 tys. haseł. Na życzenie jednego z użytkowników wprowadziliśmy też niewielką zmianę w programie umożliwiającą przechodzenie między polami przy użyciu klawisza tab (aby nie trzeba było sięgać po myszkę). 

Podaję również hasło kontrolne (w obecnej wersji programu zawsze można sprawdzić liczbę haseł korzystając z funkcji "statystyki" i to będzie wystarczające potwierdzenie prawidłowości aktualizacji), no ale aby tradycji stało się zadość: skrapiarka do natryskiwania warstwy sczepnej - bond coat sprayer.

Aby przekonać się, czy posiadacie Państwo najnowszą tj. aktualną wersję programu proszę o przeprowadzenie testu "PC":


1. W okienku angielskim zaznaczyć ptaszkiem "znajdź tylko całe wyrazy"

2. Następnie w okienku wyszukiwania (angielskim!) wpisać "PC".

3. Jeśli otrzymacie Państwo kilka zwrotów: PC (1), PC (2),..... to posiadacie najnowszą wersję programu. 

W przeciwnym razie proszę pobrać aktualną wersję i oczywiście pobrać aktualizację bazy terminologicznej (to nastąpi automatycznie).

Ostatnia aktualizacja kodu programu odbyła się z pewnymi problemami, ale jak mówi przysłowie: nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło. "Dobre" w tym przypadku było to, że od samego rana dostałem prawie 20 mejli z informacją o problemie, co oznacza, że słownik jest intensywnie użytkowany co dało mi bardzo potrzebną motywację do pracy.

Dziękuję wszystkim za cierpliwość i słowa wsparcia (dowiedziałem się, że problemy przy aktualizacji nikogo już nie dziwią i są raczej normą niż wyjątkiem). 

W każdym razie problem jest już rozwiązany i dotyczył generalnie osób, które nigdy nie pobierały aktualnej wersji programu (Uwaga: nie mylić z bazą terminologiczną - to dwie różne sprawy). Raczej nie przewiduję już aktulizacji kodu w tym wydaniu Słownika. Skupię się na rozbudowaniu bazy i, o ile czas pozwoli, również dodaniu grafik, których mam póki co kilkadziesiąt. Baza to temat pierwszorzędny bo liczba haseł w notatniku roboczym wciąż oscyluję w okolicach 5 tysięcy.

W przypadku ewentulanych przyszłych problemów warto więc w pierwszej kolejności zainstalować aktualną wersję programu, którą posiadacze VI wyd. mogą pobrać tutaj. Rozwiązaniem awaryjnym jest uruchomienie programiku updater.exe, choć to nie daje 100% pewności.

Z przyjemnością informuję, że zawiesiłem aktualizację bazy terminologicznej. Słownik liczy obecnie 44 932 hasła. Nie czekałem do równych 45 tys. gdyż właśnie dostałem od programisty nową wersję programu, gdzie nie występuje już problem z wyszukiwaniem całych wyrazów  i zawisiłem na serwerze nową bazę wraz ze zmienionymi plikami programu (więcej szczegółów na temat zauważonego problemu tutaj). Najważniejsze, że nie trzeba pobierać i instalować nowej wersji programu gdyż aktualizacja nastąpi samoczynnie przy pobieraniu nowej bazy. 

Z wyprzedzeniem informuję o konieczności wprowadzenia drobnej zmiany w programie. Oczywiście zalecam użytkownikom pobranie nowej wersji programu do obsługi słownika (bezpłatny oczywiśćie) ze standardowego miejsca w sklepie (Ostatnia wersja programów dla posiadaczy wyd. VI - za darmo). 

Zmiana dotyczy wyszukiwania haseł przy zaznaczonym polu "znajdź tylko całe wyrazy". Ta opcja może utrudniać wyszukiwanie skrótów (których w słowniku jest naprawdę dużo, chyba ok. 3 tys.), z których sporo ma identyczne oznaczenie literowe - np. PC może oznaczać Portland cement czyli cement portladzki, polymer concrete czyli beton żywiczny/polimerobeton, beton zwykły czyli plain concrete, polycarbonate czyli poliwęglanowy, prestressed concrete czyli beton sprężony, pulverised coal czyli pył węglowy, point of curvature czyli punkt początkowy krzywej, oraz precast concrete czyli beton prefabrykowany. Aby te skróty rozróżnić przy kolejnych dodawałem liczbę porządkową w nawiasie i rozwiązanie to działało do momentu dodania funkcji wyszukiwania po całości wyrazu.

Teraz musimy zmodyfikować kod aby wyszukiwanie ignorowało cyferki, co mam nadzieję będzie stosunkowo proste, ale czekam jeszcze na odpowiedź programisty. O dostępności nowej wersji pinformuję osobno, mam nadzieję w ciągu najbliższych dni.

Z dobrych wiadomości - po mojej stronie słownik liczy 44642 hasła czyli zbliża się kolejna aktualizacja - 45 tys.!

Liczba haseł wzrosła do 44444 (jak widać na załączonym obrazku :-). Dlaczego haseł polskich jest mniej? Cały czas jest to skutek metody opracowania wersji elektronicznej z wykorzystaniem tomu ang.-pl. Skutkiem tego jedno hasło angielskie może mieć parę odpowiedników polskich. Oczywiście w miarę możliwości przy okazji odwidzania haseł rozbijam je tak by z czasem uzyskać proporcję zbliżoną do 1:1, na dzisiaj jest to 1:16, czyli coraz lepiej. 

Zdecydowałem się zmienić nazwę kategorii "obiekty hydrotechniczne" na "Hydrologia i hydrotechnika". Obecnie kategoria ta liczy 154 przypisane hasła. Dużo to czy mało - nie wiem (biorąc pod uwagę łączną liczbę haseł 44 200). Na pewno są to hasła rzeczywiście występujące w opracowaniach z szeroko rozumianego budownictwa. Poza tym proszę pamiętać, że liczba haseł z danej dziedziny może być dużo większa niż liczba haseł już przypisanych do określonej kategorii. Podział zawartości słownika na kategorie miał przede wszystkim ułatwić przygotowywanie się do tłumaczeń ustnych z danej dziedziny. Oczywiście dobrze jest uzyskać dokumentację od klienta zlecającego tłumaczenie ustne ale jak każdy wie nie zawsze jest to możliwe. Natomiast tematyka tłumaczenia ustnego jest zazwyczaj znana. Podział na kategorie został oczywiście wykorzystany w grze do nauki angielskiej terminologii budowlanej.

W słowniku już od lat istnieje kategoria "obiekty hydrotechniczne". Leżała ona nieco odłogiem gdyż teksty z tej dziedziny trafiały do mnie stosunkowo rzadko. Wody płynące to mój konik już od lat więc z dużą ochotą zabrałem się do tłumaczenia dużego opracowania dotyczącego regulacji pewnego zabagnionego obszaru Polski. Tym bardziej, że na półce stał "Międzynarodowy słownik hydrologiczny". Pierwszy termin, który sprawił mi problem: śluza wałowa, następny śluza gospodarcza, przepust wałowy, przewał... W słowniku brak. Hmmmm.... Szukam innych.... Nie znalazłem NIC. Z ciekawością przeczytałem przedmowę do rzeczonego słownika hydrologicznego. No tak... nad słownikiem pracowało wielce szacowne grono ekspertów i ma on ułatwić komunikację językową z zagranicznymi instytutami i instytucjami, i w ogóle to wspaniały słownik, i już od wielu lat wszystkim służy rozwijając i ulepszając. Przepraszam za uszczypliwość tego co napisałem i bezpośredniość tego co napiszę ale wsadźcie sobie Panowie eksperci ten słownik głęboko... na półkę. No ale aby skończyć optymistycznym akcentem: kolejnych kilkanaście godzin poszukiwań pozwoliło mi rozwinąć ten leżący odłogiem obszar bazy terminologicznej słownika o czym użytkownicy przekonają się już wkrótce tj. przy okazji następnej aktualizacji.

PS. Przewertowałem słownik metodą "od A do Z" i znalazłem tak rzadko występujące hasła jak np. "źródło". Tym, którzy po raz pierwszy słyszą o źródle przyda się definicja. Otóż według zespołu ekspertów pracujących nad słownikiem od 1974 roku (!) źródło to "miejsce, gdzie woda w sposób naturalny wypływa na powierzchnię ze skały czy też z ziemi". Niesamowite! A rzeka (no wiecie, Wisła, Odra itd.) to "duży ciek stanowiący naturalny system drenażu zlewni"! Brawo Panowie eksperci! Co byśmy bez was zrobili! 

Właśnie zawiesiłem aktualizację bazy terminologicznej, która obecnie liczy 44 tys. haseł. Liczba haseł dla mnie znacząca. Pamiętam, że ćwierć wieku temu wpadł mi w ręce jeden bardzo gruby słownik, który liczył właśnie tyle haseł. Liczba ta wydała mi się wówczas ogromna, trudna do wyobrażenia. Hasło kontrolne: "dual supply". 

Kontakt

Tel.: + 48 601 725 191

tlumacz@slownik-budowlany.pl

NAJWIĘKSZY SŁOWNIK BUDOWLANY I TŁUMACZENIA - 601 725 191

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem