Aktualizacja z opóźnieniem i współpraca z PP

Zamieściłem aktualizację bazy danych - jest bardzo dużo nowych haseł i zmian/ ulepszeń. Na dzisiaj słownik zawiera 43758 tłumaczeń, 30109 haseł polskich oraz 35938 haseł angielskich. Różnica między liczbą haseł polskich i angielskich to wciąż jeszcze skutek opracowania wersji elektronicznej na bazie części ang.-pl. słownika w wersji tradycyjnej, gdzie do jednego hasła angielskiego przypisanych było czasem nawet kilka haseł polskich (synonimów).

W najbliższych dniach będę rozmawiał z przedstawicielami wydziałów budownictwa polskich uczelni na temat wspólnej pracy nad słownikiem. Coraz bardziej zdaję sobie sprawę, że aby skończyć dzieło mojego życia .... może mi życia nie starczyć.

PS. Przepraszam, tych których zaniepokoiło powyższe stwierdzenie. Póki co jestem w dobrym zdrowiu. A życia nie starczy bo im dalej w las tym więcej drzew.