41100 haseł w słowniku + 3300 w notatniku

Tak wygląda stan na dzisiaj - załączam zdjęcie z mojego notatnika pod Excelem - najważniejsza jest cyferka po lewej stronie - tyle haseł muszę przenieść z notatnika do słownika. Oczywiście nie jest to tylko copy&paste. Hasła lądują w notatniku przeważnie przy okazji tłumaczeń na krótki termin w stanie ogólnego chaosu i pośpiechu. Zanim zajmą zaszczytne miejsce w słowniku muszą być poddane weryfikacji, często żmudnej gdyż coraz częściej zdarza się, że istnieją już w słowniku i trzeba zweryfikować, który z odpowiedników jest lepszy, poprawniejszy, itd.41100 haseł  w słowniku