Aktualizacja 43000 haseł + hasło kontrolne

Z przyjemnością informuję o zawieszeniu kolejnej aktualizacji bazy terminologicznej. Liczy ona obecnie 43 tys. haseł. W związku z nadchodzącą zimą jako hasło kontrolne (w celu sprawdzenia prawidłowości aktualizacji) wybrałem "flow of ice". 

Dziękuję za kolejne propozycje i uwagi zgłoszone za pomocą funkcji programu "zgłoś hasło".