Zmiana nazwy kategorii

Zdecydowałem się zmienić nazwę kategorii "obiekty hydrotechniczne" na "Hydrologia i hydrotechnika". Obecnie kategoria ta liczy 154 przypisane hasła. Dużo to czy mało - nie wiem (biorąc pod uwagę łączną liczbę haseł 44 200). Na pewno są to hasła rzeczywiście występujące w opracowaniach z szeroko rozumianego budownictwa. Poza tym proszę pamiętać, że liczba haseł z danej dziedziny może być dużo większa niż liczba haseł już przypisanych do określonej kategorii. Podział zawartości słownika na kategorie miał przede wszystkim ułatwić przygotowywanie się do tłumaczeń ustnych z danej dziedziny. Oczywiście dobrze jest uzyskać dokumentację od klienta zlecającego tłumaczenie ustne ale jak każdy wie nie zawsze jest to możliwe. Natomiast tematyka tłumaczenia ustnego jest zazwyczaj znana. Podział na kategorie został oczywiście wykorzystany w grze do nauki angielskiej terminologii budowlanej.