Dostępna jest już wersja komercyjna na Android

Z przyjemności informuję, że dostępna jest już wersja komercyjna na Android. Słownik liczy prawie 92 tys. haseł. Wydanie na Android nosi nazwę Słownik Budownictwa i Technologii. Alternatywnie można go określić jako wyd. VIa Słownika Budownictwa, Infrastruktury i Wyposażenia (a - od Android).

Osoby zainteresowane pobraniem wersji demonstracyjnej o niepełnej funkcjonalności (tylko jeden ekran - patrz grafika poniżej) z hasłami z dziedziny kolejnictwa przed ostateczną weryfikacją (która nastąpi na etapie opracowywania wersji komercyjnej z tego zakresu) mogą pobrać ją tutaj.

Konfiguracja Android