Podłoże gruntowe - subgrade czy sub-soil ...a może ani jedno ani drugie?

Pozornie banalny termin: podłoże gruntowe. Tłumacząc od ćwierć wieku teksty z zakresu budownictwa muszę przyznać, że wcale nie było mi łatwo znaleźć właściwy odpowiednik. Pierwszy, oczywisty odpowiednik czyli subgrade nie dotyczy wszystkich przypadków. Występuje głównie w opracowaniach z zakresu drogownictwa i kolejnictwa, rzadziej budownictwa kubaturowego (construction of enclosed buildings - to moja propozycja). Po dość dogłębnej analizie stwierdzam co następuje:

1. Termin subgrade dotyczy podłoża gruntowego pod obiektami liniowymi lub powierzchniowymi - czyli np. posadzkami na gruncie - slab-on-grade lub slab on ground. Jest to dość logiczne bo grade to przecież poziom terenu.

2. Termin sub-soil występuje na stronach brytyjskich lecz jest zdecydowanie nieprawidłowy w przypadku obiektów liniowych (drogi i linie kolejowe), gdyż tam sub-soil to warstwa ulepszonego gruntu układana na subgrade czyli podłożu rodzimym (native soil).

3. Underlying soil - ten termin występuje w słowniku, nie od razu wpada w oko, choć ostatecznie to właśnie ten termin wybrałem w tłumaczonym artykule naukowym. Sam w sobie brzmiał nieco niekompletnie i stąd dopisałem na końcu "under structures" czyli łącznie: underlying soil under structures, może nawet lepiej "beneath structures"

Poza tym sporo czasu zajęło mi znalezienie właściwego w tym kontekście odpowiednika polskiego terminu "pełnowartościowy". Ostatecznie zdecydowałem się na "fully adequate" i ten termin tak mi się ostatecznie spodobał, że nawet dopisałem go do słownika.