Część higieniczno-sanitarna

Chyba wreszcie znalazłem właściwe tłumaczenie tego terminu (czasami występującego również jako węzeł higieniczno-sanitarny). Właściwym angielskim odpowiednikiem będzie wg mojego aktualnego stanu wiedzy termin "wash and toilet facility".