Charakterystyka przeciążalna i nieprzeciążalna

Bardzo lubię terminy techniczne, w przypadku których angielski termin (patrząc od strony czysto lingwistycznej) ma niewiele wspólnego z polskim. W tym przypadku chodzi o przeciążalną charakterystykę poboru mocy przez pompę. Tłumaczenie terminu "charakterystyka przeciążalna" lub "pompa o charakterystyce przeciążalnej" nie jest jeszcze wystarczająco ciekawe gdyż mamy tutaj analogię między polski i angielskim. W pierwszym przypadku jest to "non-over loading power characteristic curve" - przynajmniej wg terminologii przyjętej w normie europejskiej EN 12845,  w drugim "pump with non-over loading characteristic curve". Drugi z terminów czyli charakterystyka przeciążalna (pobór mocy przez pompę rośnie w sposób ciągły) to "rising power characteristic curve".