Artykuł, ustęp, punkt, podpunkt - jak to najzgrabniej napisać po angielsku

Artykuł, punkt, podpunkt, section, sub-section, clause, sub-clause, paragraph - do koloru do wyboru. Na forach internetowych znaleźć można sporo dyskusji na temat najbardziej adekwatnych odpowiedników tych terminów. Osobiście optuję za maksymalnym uproszczeniem tego rodzaju nielingwistycznych fragmetów tekstu czyli gdy mamy np. Artykuł 7, Ustęp 3, Punkt 4, podpunkt 9, litera A to zamiast się męczyć nad jak najbardziej dokładnym oddaniem hierarchii wolę napisać Article 7.3.4.9.A i Klient musiałby być wyjątkowo up.... by zgłosić reklamacje z tego powodu.