Pavement - chodnik czy nawierzchnia

To jedno z zabawniejszych nieporozumień. Dla Brytyjczyka pavement to chodnik, dla brytyjskiego inżyniera .... już nie koniecznie. Dla Amerykanina chodnik to sidewalk czyli coś co jest z boku drogi - termin bardzo precyzyjny i jednoznaczny. Według mojego rozeznania w Europie (euro-angielski) powszechnie obowiązuje terminologia częściowo amerykańska i częściowo brytyjska. Pavement to w zdecydowanej większości przypadków nawierzchnia drogowa, sidewalk występuje bardzo rzadko, o wiele częściej znajdziemy terminy footpath albo paved footpath. Ale nie cieszmy się aż tak bardzo, że w języku polskim wszystko jest jednoznaczne. Chodnik jest bowiem terminem bardzo ogólnym (jak bowiem nazwać chodnik, który nie biegnie wzdłuż drogi? ciąg pieszy? ścieżka z nawierzchnią utwardzoną? alejka?), nie mówiąc już o tym, że dwuznacznym bo tak samo nazwiemy dywanik w przedpokoju.