Branża - branch, projekt wielobranżowy - multibranch design?

Branża - branch to przykład typowej kalki z języka polskiego. Analizę zawężę do znaczenia budowlanego. Branża w języku technicznym budowlanym oznacza rodzaj robót czyli po angielsku .... trade. Czasami do kontekstu pasuje bardziej słowo work (type) lub discipline. Roboty branżowe można np. przetłumaczyć "trade works". Roboty branży mostowej to po prostu bridge works. Tłumaczenie terminu branża jako discipline można zalecić np. w przypadku terminu "konsulting wielobranżowy" lulb "usługi konsultingu wielobranżowego" - multi-disciplinary consultancy services.