Cegła klinkierowa - clinker brick?

cegła klinkierowa - clinker brick

Dlaczego jest to błąd?

W polskim języku technicznym funkcjonuje mnóstwo terminów pochodzących z języka niemieckiego. W języku angielskim natomiast clinker to bardzo precyzyjny termin i oznacza ... klinkier ale taki, który powstaje w procesie produkcji cementu. Często wpływ języka niemieckiego jest zauważalny nie tylko na poziomie leksykalnym ale na poziomie pojęciowym czyli jak na pewne zjawisko patrzymy z analitycznego punktu widzenia. Przykładem może być napięte zwierciadło wód gruntowych czy wytężenie materiału - terminy łatwe do przetłumaczenia na język niemiecki ze względu na podobne spojrzenie i trudne do przetłumaczenia na język angielski (angielski inżynier nie widzi "napięcia" zwierciadła wód gruntowych lecz napór gruntu nad warstwą wodonośną).

Prawidłowe tłumaczenie:

cegła klinkierowa - facing brick