Przystosowany do (o urządzeniu) - adjusted to?

przystosowany do (o urządzeniu) -adjusted to

Dlaczego jest to błąd?

W języku technicznym "przystosowany" nie oznacza wprowadzenia zmian. Gdy inżynier pisze, np. że piec jest przystosowany do spalania węgla to NIE oznacza to, że początkowo służył on do spalania drewna i następnie został przystosowany do spalania ww. węgla. Inżynierowi chodzi o to, że piec od samego początku był przystosowany do spalania węgla.

Prawidłowe tłumaczenie:

przystosowany do - designed for/ designed to, suited for, itd.