Brama bramie nie równa czyli door vs. gate

Jak w tytule - brama bramie nierówna. Rzadko kiedy zdajemy sobie sprawę jak bardzo wieloznaczne bywają niektóre słowa... W dokumentacjach budowlanych w większości przypadków chodzi o bramy montowane w ścianie budynku. Projektanci rzadko kiedy zajmują się bramami w ogrodzeniu. Niestety w tłumaczeniach bardzo często wybierany jest niewłaściwy odpowiednik - gate - czyli słowo, które jednoznacznie wskazuje na bramę w ogrodzeniu.

Zapamiętałem rozmowę francuskiego inwestora z naszym inspektorem nadzoru:

- Monsieur Nad-zoru (z akcentem na "u"), what are "gates"

- Dis is gates - odrzekł inspektor - wskazując na bramy na rampie

- But these are doors!

- No, dis is door - wyjaśnił Monsieur Nad-zoru (z akcentem na "u") wskazując na drzwi wejściowe.

Jak więc przetłumaczyć bramę w ścianie budynku? Na wspomnianej inwestycji w końcu uzgodniono, że bramy będą nazywali "big door" a drzwi door.

W moim słowniku proponuję dwa terminy: traffic door i vehicle access door.