Przenieść obciążenie - transfer the load

Z mojego śledztwa wynika, że w języku polskim termin "przenieść obciążenia" ma dwa znaczenia - tak samo, jak nie przymierzając brama - w ogrodzeniu, lub ścianie budynku a to przecież dwie zupełnie różne rzeczy. Pierwsze znaczenie dotyczy przeniesienia obciążenia w znaczeniu "wytrzymania" czyli po angielsku "to withstand " albo "to sustain" a load lub force. Bardzo często używany w polskich opracowaniach termin "transfer the load" lub "transfer the force" dotyczy przeniesienia obciążenia (lub naprężenia) ale wyłącznie przez nieciągłość konstrukcji - np. pęknięcie, itd.