Czy opracować to na pewno elaborate?

Bardzo często spotykam się z tłumaczeniem opracować = elaborate. Tymczasem zgodnie z definicją elaborate oznacza: develop or present ... in further detail. Podkreślenie słowa further jest celowe. Elaborate to bardziej uszczegółowienie niż opracowanie czegoś od podstaw. Przykładowo projekt wykonawczy stanowi uszczegółowienie projektu budowlanego i w tym kontekście słowo elaborate jest jak najbardziej uzasadnione. Gdy mówimy jednak o opracowaniu czegoś od podstaw o wiele lepszym terminem będzie draw up.