Referencje od naszych klientów - tłumaczenia budowlane, techniczne i naukowe

Wielokrotnie współpracowałam osobiście z Panem Tomaszem Tomlikiem przy tłumaczeniach i korektach naukowych tekstów z różnej tematyki technicznej, a także korzystali z Jego tłumaczenia współpracownicy mojej Katedry w bardzo specjalistycznych tekstach o charakterze inżynierskim i naukowym. Wszystkie przetłumaczone na język angielski artykuły były przyjęte w czasopismach, wymienionych na punktowanych listach ministerialnych. W odniesieniu do żadnego artykułu nie wprowadzono żadnych redakcyjnych poprawek. Z całym przekonaniem potwierdzam, że Pan Tomasz Tomlik posiada bardzo dobrą znajomość słownictwa technicznego w języku angielskim z tematyki dotyczącej szerokiego zakresu budownictwa, inżynierii drogowej, inżynierii materiałowej, inżynierii środowiska, kształtowania przestrzeni publicznej, architektury i urbanistyki.

prof. nzw. dr hab. inż. Alicja Sołowczuk, Kierownik Katedry Dróg i Mostów, Wydział Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

 

TKT engineering Sp. z o.o. zaświadcza o długofalowej dobrej współpracy z Zespołem Biura Tłumaczeń Przekładnia. Zespół Biura Tłumaczeń Przekładnia świadczy usługi dla naszej firmy w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych od 2012 roku. Zespół wyróżnia się bardzo dobrą znajomością terminologii branżowej i tak zwanego żargonu budowlanego, co jest szczególnie istotne (nieodzowne) w przypadku tłumaczeń ustnych gdzie tłumacz nie ma możliwości skorzystania ze specjalistycznego słownika. W przypadku tłumaczeń pisemnych szczególnie cenimy:

- terminowość,

- przejrzysty sposób rozliczeń, brak kosztów ukrytych przy rozliczaniu pracy,

- wysoką jakość tłumaczeń z odpowiednimi komentarzami ważnymi przy tłumaczeniu dokumentów umownych,

- bardzo korzystny stosunek jakości do ceny.

Praca z zespołem Biura Tłumaczeń Przekładnia jest na wskroś profesjonalna i w pełni odpowiada potrzebom firmy.

Z przyjemnością i pełną odpowiedzialnością polecamy zespół, jako godnych zaufania partnerów w biznesie.

inż. Maria Żok, Członek Zarządu TKT Engineering Sp. z o.o., Dyrektor Regionu Zachód

Referencje TKT

 

Wielokrotnie współpracowałem z Panem Tomaszem Tomlikiem przy tłumaczeniach i korektach tekstów technicznych. Z całym przekonaniem stwierdzam, że Pan Tomasz Tomlik posiada bardzo dobrą znajomość słownictwa technicznego w języku angielskim z zakresu inżynierii drogowej, nawet w bardzo specjalistycznych tekstach o charakterze inżynierskim i naukowym.

Prof. dr hab. inż. Józef Judycki, Kierownik Katedry Inżynierii Drogowej Politechniki Gdańskiej

 

Niniejszym mailem pragnę poświadczyć, że wszystkie pisemne tłumaczenia artykułów z języka polskiego na język angielski przeznaczone do opublikowania w kwartalniku "Roads and Bridges - Drogi i Mosty", wydawanym przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie były wykonywane zawsze z najwyższą starannością, rzetelnie i terminowo. Warto podkreślić, że pan Tomasz Tomlik posiada świetną znajomość specjalistycznego słownictwa z dziedziny budownictwa a w kontaktach biznesowych cechuje go życzliwość, troska o klienta. Potwierdzamy niniejszym najwyższą jakość wykonywanych przez niego tłumaczeń artykułów naukowych.


Mariusz Wojdal, Sekretarz redakcji kwartalnika "Roads and Bridges - Drogi i Mosty"

 

Usługi jakie Pan Tomasz Tomlik świadczył (i nadal świadczy)  w zakresie tłumaczenia tekstów naukowych i technicznych na rzecz Katedry Podstaw Konstrukcji Maszyn Politechniki Poznańskiej cechuje: rzetelność, wysoka kompetencja merytoryczna, terminowość i zrównoważenie kosztów.

dr hab. inż. Ireneusz Malujda prof. nadzw., kierownik katedry

Pro Malujda

Bardzo Panu dziękuję za pomoc w tak krótkim czasie. Wykonuje pan prace z zamiłowania, co w dzisiejszych czasach nie zdarza się często. Pisząc w przyszłości kolejny artykuł przeznaczony do publikacji w czasopiśmie zagranicznym na pewno będę się do pana zgłaszać z tłumaczeniem.

dr inż. Aneta Brzuzy, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej

 

Z pełnym przekonaniem potwierdzam wysoką jakość, fachowość i terminowość tłumaczeń techniczno-prawnych, które p. Tomasz Tomlik wykonywał dla WS Atkins-Polska Sp. z o.o.

Maciej Grotkowski, Starszy specjalista ds. przetargów, WS Atkins-Polska Sp. z o.o.

 

Z pełnym przekonaniem rekomenduję usługi Pana Tomasza Tomlika w zakresie profesjonalnych tłumaczeń tekstów naukowych i technicznych w obszarze inżynierii lądowej i mechaniki konstrukcji. W szczególności pragnę podreślić wysoką jakość tłumaczeń, terminowość realizacji zleceń oraz zrozumienie potrzeb klienta. Liczę na wiele kolejnych lat owocnej współpracy!

dr hab. inż. Artur Zbiciak, prof. PW, kierownik Zakładu Mechaniki Teoretycznej i Mechaniki Nawierzchni Komunikacyjnych, Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej