Pytanie:

1. Jak dodać inny adres wysyłki (słownik budowlany często potrzebny jest na budowie a nie w siedzibie firmy).

Odpowiedź:

Poniżej przedstawiam jedną ze stron formularza, na której wybrać można jedną z dwóch opcji:

1. adres wysyłki domyślny - taki sam jak na rachunku

2. Dodaj nowy Adres wysyłki

W przypadku wybrania drugiej opcji należy kliknąć na czerwony napis "Adres wysyłki" i wywołać w ten sposób dodatkowe okno wpisywania danych adresowych

 

NAJWIĘKSZY SŁOWNIK BUDOWLANY I TŁUMACZENIA - 601 725 191