Nr rachunku bankowego

Rachunek dla płatności za słownik i/lub tłumaczenia techniczne:

Biuro Tłumaczeń Przekładnia

Góra 27

62-007 Biskupice

11 1440 1387 0000 0000 0778 3906